Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Phó TTg Thường trực Nguyễn Sinh Hùng thăm CPC nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thoả thuận hợp tác giữa 2 nước


Ngày: 21 Tháng Tám 2006
Giờ: 10:00
Nội dung: Từ 21-23/8/06, Phó TTg Thường trực Nguyễn Sinh Hùng thăm CPC nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thoả thuận hợp tác giữa 2 nước.

The Embassy of Socialist Republic of Vietnam in Cambodia
Copyright © 2009 Ministry of Foreign Affairs - Email: Banbientap@mofa.gov.vn