Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Các chính sách về đầu tư, thương mại


Luật Đầu tư.
Nhằm khuyến khích đầu tư và tạo ra môi trường thương mại tự do, công bằng, tháng 3/2003, Quốc Hội Cămpuchia đã thông qua Luật Sửa đổi Luật Đầu tư (ban hành 8/1994) với 1 số quy định mới như sau:
- Các nhà đầu tư không phải đóng thuế trong 3 năm và được hưởng thêm 3 năm nữa tuỳ thuộc vào hoạt động hoặc lĩnh vực đầu tư. Việc không phải đóng thuế được tính từ năm đầu tiên có lợi nhuận nhưng không được quá năm thứ tư kể từ khi hoạt động.
- Được miễn thuế nhập khẩu 100% đối với các mặt hàng là nguyên vật liệu xây dựng, trang thiết bị sản xuất, máy móc, các sản phẩm trung gian, nguyên liệu thô và các loại phụ tùng.
- Được bảo đảm không bị quốc hữu hoá.

- Được thuê đất dài hạn 99 năm trên các vùng đất chuyển nhượng cho mục đích nông nghiệp, hoặc có thể sở hữu một phần đất thông qua liên doanh với 1 đối tác địa phương có trên 50% cổ phần.
- Không bị kiểm soát giá cả.
- Không phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
- Thực hiện dịch vụ một cửa ở Hội đồng phát triển Cămpuchia (CDC) nhằm tạo thuận lợi và thúc đầy quá trình đầu tư; cấp giấy Xác nhận đăng ký đủ điều kiện hoặc Thư không đồng ý trong vòng 3 ngày (không tính ngày nghỉ) và cấp giấy Xác nhận đăng ký chính thức trong vòng 28 ngày (không tính ngày nghỉ) kể từ ngày cấp giấy Xác nhận đăng ký đủ điều kiện.
Tất cả các lĩnh vực đều được mở cho đầu tư nước ngoài, trừ những lĩnh vực liên quan đến anh ninh quốc gia. Luật đầu tư nước ngoài hiện nay khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực: các dự án xuất khẩu, du lịch, các ngành sản xuất nông nghiệp, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng và khai thác mỏ.

Một số thông tin thêm về đầu tư.
Nghị định về việc quyết định đầu tư vào các mỏ.
 Điều 1: Việc xin phép thăm dò và khai thác mỏ phải thông qua “1 cửa vào-ra” tại Hội đồng Phát triển Cămpuchia sau khi đã tham vấn các Bộ liên quan.
 Điều 2: Cấm xuất khẩu các nguồn mỏ tự nhiên, mà phải giữ lại để cung cấp cho các nhà máy sở tại. Chỉ những thành phẩm mới được phép xuất khẩu.
Các dự án đầu tư dưới 2 triệu USD.
 Để tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư vào 24 tỉnh thành của Cămpuchia, Chính phủ đã cho lập các Tiểu ban Đầu tư tại các tỉnh thành.
 Ví dụ: Tiểu ban Đầu tư tỉnh Siêm Reap có chức năng:
 - Đăng ký giấy phép đầu tư hợp lệ có số vốn dưới 2 triệu USD;
 - Đưa ra những khuyến khích và đảm bảo các quyền lợi cho dự án đầu tư;
 - Xem xét và thông qua các đề nghị về xuất-nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư hợp lệ.
 Tiểu ban sẽ tuân thủ các quy trình đăng ký giấy phép đầu tư như sau:
 - Thực hiện cơ chế dịch vụ 1 cửa về đầu tư tại tỉnh;
 - Theo các quy trình dựa trên luật lệ đầu tư hiện hành, như thực hiện tại Hội đồng Phát triển Cămpuchia/ Uỷ ban Đầu tư ở Cămpuchia.


The Embassy of Socialist Republic of Vietnam in Cambodia
Copyright © 2009 Ministry of Foreign Affairs - Email: Banbientap@mofa.gov.vn